ติดต่อเรา

กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ

อาคาร 4 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


โทร 0 2590 4329
โทรสาร 0 2590 4339
อีเมล์ : bureau.nutrition@gmail.com