ภาพกิจกรรม

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค ปี 2558” วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

17 ธ.ค. 2557 จำนวนคนอ่าน 1974 ครั้ง


 
พิมพ์หน้านี้