ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556

22 มี.ค. 2556 จำนวนคนอ่าน 2042 ครั้ง

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข


 
พิมพ์หน้านี้