ภาพกิจกรรม

งานกิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติประจำปี 2555

25 มิ.ย. 2555 จำนวนคนอ่าน 2659 ครั้ง
   ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นายวิทยา บุรณศิริ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)ได้เปิดงานการรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ
ณ สถานีรถไฟ(หัวลำโพง) 
           กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ นอกจากจะใช้เกลือเสริมไอโอดีนแล้ว ยังมี น้ำปลา ซีอิ๊ว และซอสปรุงรสในการปรุงอาหารทุกครั้ง จะทำให้คนไทยได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ
ภายใต้ชื่องานว่า 
“คนไทย ทุกวัยใส่ใจไอโอดีน”
            และจากการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนที่มีแกนนำหรือ อสม.ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชนอื่นได้ ชุมชนจึงมีนวัตกรรมท้องถิ่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนที่ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้พิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติในการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ทั้งนี้
            ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ๓๗ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จาก ๓๗ จังหวัดได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก ลำพูน พะเยา พังงา สุราษฎ์ธานี พัทลุง ตรัง สตูลและนราธิวาส และ
            ได้มอบโล่เกียรติคุณให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒  ที่มีผลงานเด่นและร่วมผลักดันในการขับเคลื่อน“ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน”ประจำ ปี ๒๕๕๕
 
พิมพ์หน้านี้